LOOKBOOK

WATER SPLASH

Photo: Valeria Ivanova
Model: Ayline
Style: Raikova Yuliya